Facultatea de Limbi Străine București oferă următorul program acreditat de studii universitare de masterat cu o durată de 4 semestre (2 ani), forma de învățământ cu frecvență (IF).

Programul de masterat Locuri
Studii interculturale anglo-americane 50

Calendar admitere Masterat

Etapa I - IULIE 2024

 • 25.03.2024 - 29.07.2024 (ora 12)Perioada de înscriere şi verificare a dosarelor

 • 29.07.2024Afişarea listelor provizorii cu candidaţii admiși, în asteptare şi respinşi

 • 29.07.2024-30.07.2024Perioada de contestaţii

 • 30.07.2024Afişarea listelor definitive cu candidaţii admişi, în asteptare şi respinşi

 • 31.07.2024 - 16.08.2024Achitarea Taxei de şcolarizare:

  - integral sau
  - parţial, minimum 550 euro din taxa anuală de școlarizare.

  Candidaţii declaraţi admişi la programele de master, licenţiaţi ai facultăţilor din cadrul UCDC, beneficiază de reducerea cu 10% a taxei anuale de şcolarizare.

  În cazul neachitării taxei de şcolarizare, locul ocupat este declarat vacant şi scos la concurs în etapa a II-a.

Etapa II - SEPTEMBRIE 2024

 • 30.07.2024 - 23.09.2024 (ora 12)Perioada de înscriere şi verificare a dosarelor

 • 23.09.2024Afişarea listelor provizorii cu candidaţii admiși, în asteptare şi respinşi

 • 23.09.2024 - 24.09.2024Perioada de contestaţii

 • 24.09.2024Afişarea listelor definitive cu candidaţii admişi, în asteptare şi respinşi

 • 25.09.2024-04.10.2024Achitarea Taxei de şcolarizare:

  - integral sau
  - parţial, minimum 550 euro din taxa anuală de școlarizare.

  Candidaţii declaraţi admişi la programele de master, licenţiaţi ai facultăţilor din cadrul UCDC, beneficiază de reducerea cu 10% a taxei anuale de şcolarizare.

Secretariat

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

Program: Luni - Vineri 1000 – 1800
Telefon: 021 330 79 00
E-mail: flls@ucdc.ro

Splaiul Unirii nr. 176,
Sector 4, București

Intrarea D1

Mijloace de transport

Metrou (M1,M3) - Stația "Timpuri Noi"
Autobuze (133, 312, 323), tramvai (19) -
Stația "Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir"

Acte necesare

 • cerere-tip şi anexe (de la secretariatul facultăţii);
 • diplomă de bacalaureat - original şi copie xerox;
 • diplomă de licenţă - original şi copie xerox sau adeverinţă de promovare a examenului de licentă pentru promoţia 2024;
 • suplimentul la diploma de licenţă – original şi copie xerox;
 • certificat de competență lingvistică - limba engleză;
 • certificatul de naştere – original şi copie xerox;
 • cartea de identitate – original şi copie xerox;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original şi copie xerox;
 • adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie;
 • patru fotografii tip buletin;
 • chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere;
 • dosar plic.

Taxă de înscriere: 150 lei

Dacă nu te-ai decis încă, te așteaptăm pentru a-ți prezenta oferta educațională, dotările şi facilitățile Facultăţii de Business București din cadrul Universității Creștine "Dimitrie Cantemir".

LICENȚĂ ȘI MASTERAT

Studii universitare acreditate ARACIS

Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir", instituție privată acreditată prin Legea nr. 238/2002, este evaluată instituțional de ARACIS cu "grad de încredere ridicat", cel mai înalt calificativ acordat unei universități în România (2010-2027).

Acest fapt reflectă excelența academică a programelor de studii pentru Licență sau Masterat din cadrul Facultății de Business București din cadrul UCDC.

ECOSISTEM ACADEMIC COMPLET

Campus universitar la standarde internaționale

Amplasat central în București, campusul Universității Creștine Dimitrie Cantemir este un centru academic modern și dinamic, perfect dotat pentru studii de licență și master.

Facilitățile includ amfiteatre moderne, săli de curs și seminar echipate multimedia, laboratoare, sală și teren de sport, o bibliotecă bogată și numeroase resurse digitale, cât și Aula Magna cu o capacitate de 450 locuri, unde se desfășoară congrese, conferințe și evenimente culturale.

Toate acestea sunt integrate într-un mediu universitar stimulativ și fac parte din avantajele vieții de student și masterand la o facultate privată și acreditată, gata să sprijine excelența academică și dezvoltarea personală.