PROGRAME UNIVERSITARE DE STUDII PENTRU

Licență și Masterat

Oferta educațională a Facultății de Limbi și Literaturi Străine București din cadrul Universității Creștine "Dimitrie Cantemir" conține programe universitare de studii sub forma de învățământ cu frecvență (IF) pe durata a 3 ani - Licență și 4 semestre (2 ani) - Masterat.


Oportunități de carieră

Facultatea de Limbi și Literaturi străine oferă o pregătire de nivel înalt, oferind studenților o gamă variată de competențe profesionale prin programele de studii de licență și masterat.

După terminarea studiilor, absolvenții vor putea lucra ca traducători, translatori, referenți, profesori, cercetatori, lingviști.

Absolvenții facultății noastre pot desfășura activități în domeniul relațiilor economice internaționale, în firme, bănci, diplomație, turism, relații cu publicul și învățământ.

LICENȚĂ ȘI MASTERAT

Studii universitare acreditate ARACIS

Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" își afirmă din nou valoarea, obținând succesiv (2010-2015, 2015-2020, 2022-2027) "GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT", cel mai înalt calificativ care poate fi acordat unei universități în România.

Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" ocupă locul 32 în topul Webometrics din cele 102 Universități din România analizate pentru anul 2024.

ECOSISTEM ACADEMIC COMPLET

Campus universitar la standarde internaționale

Amplasat central în București, campusul Universității Creștine Dimitrie Cantemir este un centru academic modern și dinamic, perfect dotat pentru studii de licență și master.

Facilitățile includ amfiteatre moderne, săli de curs și seminar echipate multimedia, laboratoare, sală și teren de sport, o bibliotecă bogată și numeroase resurse digitale, cât și Aula Magna cu o capacitate de 450 locuri, unde se desfășoară congrese, conferințe și evenimente culturale.

Toate acestea sunt integrate într-un mediu universitar stimulativ și fac parte din avantajele vieții de student și masterand la o facultate privată și acreditată, gata să sprijine excelența academică și dezvoltarea personală.

Parteneriate cu universități din întreaga lume

Ești student la o facultate din cadrul Universității Creștine "Dimitrie Cantemir"? Poți beneficia de mobilități în cadrul programului Erasmus+ al Uniunii Europene!

Prin activitatea sa, Universitatea a contribuit și contribuie semnificativ la realizarea compatibilizării între procesul educațional din Romania și cel din universitățile de prestigiu europene și din întreaga lume.