Acasa | Contact   


UNIVERSITATEA CREȘTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR”
FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE
Programul de master:
STUDII INTERCULTURALE ANGLO-AMERICANE


       Programul de masterat Studii Interculturale Anglo-Americane  propune studii universitare de masterat cu durata de 4 semestre (120 ECTS) cu posibilitatea de continuare prin studii de doctorat si oferă o larga paleta de materii interdisciplinare în special pentru absolventii de licentă în domeniul socio-uman.
       Programul prezentului program de masterat:
       - răspunde cerintelor de pe piata de muncă de a avea specialisti pregătiti pentru meserii cu deschidere spre spatiul anglo-american în contextul globalizării culturale;
       - corespunde profilului de specializare al Facultătii de Limbi si Literaturi Străine;
       - pune în valoare competentele ce vor fi dobândite de către masteranzi prin intermediul cursurilor interdisciplinare din Planul de învătământ .
       Oferta acestui program răspunde cererii de absolventi specializati în Studii interculturale care se manifestă tot mai acut pe piața muncii, într-o perioadă marcată de efectele globalizării si de programele de dezvoltare durabilă care impun cooperări trans-nationale.
      Cerinta de specialisti în domeniul studiilor interculturale este specifică perioadei actuale, caracterizată de transferuri culturale la nivel social si economic, sustinute în plan global si de plurilingvismul reflectat în activitătile societătii contemporane.
      Masteratul Studii Interculturale Anglo-Americane îsi propune să formeze competentele specifice viitorului cercetător profesionist în spatiul cultural anglo-american, care decurg atât din buna cunoastere a limbii engleze, cât si din familiarizarea cu aspectele lingvistive, formele specializate ale limbii engleze, dar si structurile unor forme specializate unui discurs cultural si socio-politic ( Misiunea Masteratului ).
       Limba principală a programului de licență este engleza, dar vor fi si cursuri predate în limba română. Masteratul propus corespunde așadar domeniului de licentă (Limba si literatură), dar adăugă acestui profil o componentă de specializare si una complementară ( Prezentarea principala a disciplinelor ). Specializarea se referă la aprofundarea aspectelor sociale, institutionale, politice si culturale atât în plan britanic cât si în cel american. Tematica orelor de curs ghidează masteranzii spre o gândire creativă care să îi formeze ca profesioniști cu o bază multidisciplinară. Oferta cursurilor propune o specializare a studentilor în plan interdisciplinar pentru a acoperi cât mai multe specializări pe piata muncii, însă insistă pe paradigma culturală. În conceperea planului de învătământ s-au avut în vedere trei directii în care viitorii absolventi sunt orientati spre: societate, literatură, cultură. Componenta complementară a masteratului Studii Interculturale Anglo-Americane este evidentiată prin cursuri care au o mai mare aplicativitate a limbii engleze, în contexte lingvistice din diferite regiuni ale lumii în marele proces de globalizare.
       Perspectivele profesionale ( Oportunitati in cariera ).pentru absolventii acestui masterat sunt deosebit de vaste, astfel, în nomenclatorul ocupatiilor din România, grupele de ocupatii pentru care se califică masterandul care urmează programul universitar de Studii Interculturale Anglo-Americane sunt cele din subgrupa majoră 2.4, îndeosebi ocupațiile din Grupa minoră 2.4.4 “Specialisti în stiințe economice, sociale si umaniste”, în mod specific: lingvisti, traducători si interpreti. Si alte profesiuni din nomenclatorul actual implică activitate de traducere, cunostinte temeinice despre aspectele culturale si socio-politice : filolog, interpret, interpret de relatii diplomatice, referent literar, secretar literar, corector, corespondent special/ radio/presa, lector de presă/ editură/scenarii, redactor, sef agentie publicitate, translator emisie, profesor în învătământul preuniversitar si universitar, cercetător în lingvistică, asistent de cercetare în filologie, cercetător în filologie, consilier învătământ, consilier institutii publice, comentator, copywriter publicitate, corespondent special, documentarist, editorialist, referent literar, referent difuzare carte, referent relatii externe, secretar literar, redactor, secretar de redacție, scriitor, publicist.

       Vă asteptăm!
Pentru informatii suplimentare:
BUCURESTI SPLAIUL UNIRII NR.176 SECTOR 4
TEL. 021.330.79.00;; FAX 021.330.87.74
Tel.direct: 021.3308720

 


ACCES RAPID:

 

LINKURI UTILE

  •    
    Copyright © Universitatea Crestina DIMITRIE CANTEMIR Acasa | Contact