Acasa | Contact   

Admitere

Metodologie de admitere

aici

Programe universitare de licenta:

Programe de studiu

Durata studiilor

(ani)

Invatamant cu frecventa

Cifra de scolarizare (locuri)

Stadiul acreditarii

Taxa anuala (EUR)

Limba si literatura engleza –limba si literatura moderna (japoneza, spaniola si araba)

3

50

Acreditat

800 pentru limbile: engleza, franceza, germana, spaniola, italiana, romana

900 pentru limbile: araba, japoneza, chineza, rusa, turca

Limba si literatura franceza – limbi si literaturi moderne (engleza, japoneza si araba)

3

50

Acreditat

Limba si literatura germana –limba si literatura moderna (engleza si italiana)

3

50

Acreditat

Limba si literatura engleza – limba si literatura moderna (chineza, rusa, turca)

3

50

Acreditat

Limba si literatura romana – limba si literatura moderna (engleza, spaniola si italiana)

3

50

Acreditat


Studii universitare de master:

Programe de studiu

Durata studiilor

(semestre)

Cifra de scolarizare

(locuri)

Stadiul acreditarii

Taxa anuala (EUR)

Anglo-American Intercultural Studies (limba engleza)

4

50

Acreditat

800

Absolventii programelor de licenta si masterat, filologi specializati în domeniul limbilor straine, îsi pot desfasura activitatea conform nomenclatorului ocupatiilor din România (COR) ca profesor în învatamântul preuniversitar, traducator, interpret, filolog, asistent de cercetare în filologie, referent literar, secretar literar, consilier învatamânt, referent relatii externe, documentarist, referent difuzare carte, lector carte, secretar literar, comentator/publicist, corector, corespondent special (tara si strainatate), corespondent radio, corespondent presa, editorialist, lector presa /editura, redactor, secretar de redactie, lector scenarii.

Admiterea la programele de licenta si masterat are loc în doua etape:
sesiunea iulie si sesiunea septembrie:

Etapa 1: Sesiunea IULIE 2021

1. Perioada de inscriere si verificare a dosarelor: 26 aprilie – 30 iulie 2021
2. Afisarea listelor provizorii cu candidatii admisi si respinsi: 30 iulie 2021
3. Perioada de contestatii: 31 iulie 2021
4. Afisarea rezultatelor etapei I (candidati admisi care au platit taxa de scolarizare): 20 August 2021
5. Taxa de scolarizare se achita: 1 - 16 august 2021,
-integral, beneficiind de o reducere de 50 de euro (numai pentru programele de licenta)
sau
-partial, minim 1/2 din taxa de scolarizare. Candidatii declarati admiși la programele de master, licentiati ai facultăților din cadrul UCDC, beneficiaza de reducerea cu 10% a taxei anuale de scolarizare.
6. Afişarea rezultatelor etapei I (admisi care au platit taxa de scolarizare): 21 august 2020
In cazul neachitării taxei de școlarizare, locul ocupat este declarat vacant si scos la concurs in etapa a II-a.

Etapa 2: Sesiunea SEPTEMBRIE 2020


1. Perioada de înscriere si verificarea dosarelor: 31 iulie - 25 septembrie 2021
2. Afisarea listelor provizorii cu candidatii admisi si respinsi: 25 septembrie 2021
3. Perioada de contestatii: 25 - 26 septembrie 2021
4. Afisarea listelor definitive cu candidatii admisi si respinsi: 26 septembrie 2021
5. Taxa de scolarizare se achita: 27 septembrie - 3 octombrie 2020,
-integral, beneficiind de o reducere de 50 de euro (numai pentru programele de licenta)
sau
-partial, minim 1/2 din taxa de scolarizare. Candidatii declarati admisi la programele de master, licentiati ai facultatilor din cadrul UCDC, beneficiaza de reducerea cu 10% a taxei anuale de scolarizare.

ACTE NECESARE INSCRIERII LA PROGRAMELE DE LICENTA SI DE MASTER:


- Cerere-tip si anexe (de la secretariatul facultatii).
- Diploma de bacalaureat, original si copie xerox.
- Diploma de licenta, original si copie xerox sau adeverinta de promovare a examenului de licenta pentru promotia 2021 (in cazul candidatilor sa urmeze un al doilea program de licenta sau sa se inscrie la un program de masterat.
- Suplimentul la diploma, original si copie xerox.
- Atestatul de recunoastere a studiilor, pentru candidatii cetateni straini sau etnici români din alte tari si a candidatilor din alte tari.
- Certificat de competenta lingvistica, pentru candidatii cetateni straini.
- Certificatul de nastere, original si copie xerox.
- Cartea de identitate, original si copie xerox.
- Certificatul de casatorie (daca este cazul), original si copie xerox.
- Adeverinta medicala tip, eliberata de medicul de familie.
- Patru fotografii tip buletin.
- Chitanta care sa ateste plata taxei de inscriere.
- Dosar plic.
- Taxa de inscriere este de 100 lei (pentru un program de licenta).

Taxe si reduceri:


Taxa de înscriere este de 100 lei si nu se restituie.
Taxele de scolarizare se achita în lei, integral sau in 2 rate.
Pentru a fi înmatriculati, candidatii declara?i admisi la programele de studii de licentă, vor achita taxa de scolarizare:
- integral, beneficiind de o reducere de 50 euro;
- partial (minimum 1/2 din taxa de scolarizare) până la 16.08.2021 (etapa I) respectiv până la 03.10.2021 (etapa a II-a).
- Pentru a fi înmatriculati, candidatii declarati admisi la programele de studii de master, vor achita taxa de scolarizare:
- integral;
- partial (minimum 1/2 din taxa de scolarizare) până la 16.08.2021 (etapa I) respective până la 03.10.2021 (etapa a II-a).

FACILITĂTI


- Pentru studentii declarati admisi la programele de studii de licentă
Taxa de scolarizare se reduce cu 15% pentru:
- candidatii care provin din aceeasi familie, cu conditia ca ambii sa achite integral taxa anuala de scolarizare;
- absolventii licentiati ai unei facultăti din cadrul UCDC sau din alte universităti;
- studentii care urmează simultan cursurile a două facultăti din cadrul universitătii (reducerea se acorda numai pentru taxa de scolarizare aferentă unui program de studii universitar);
- primii trei studenti de la învătământul cu frecventă, clasati în functie de rezultatele obtinute la învătătură;
Aceste reduceri nu se acorda cumulativ.
- Pentru studentii declarati admisi la programele de studii de master
Candidatii declarati admisi la programele de studii de master, licentiati ai facultătilor din cadrul UCDC, beneficiază de reducerea cu 10% a taxei anuale de scolarizare.VA ASTEPTAM CU DRAG IN SISTEMUL UNIVERSITAR CANTEMIR!

 -->
ACCES RAPID:

 

LINKURI UTILE

  •    
    Copyright © Universitatea Crestina DIMITRIE CANTEMIR Acasa | Contact