Acasa | Contact   

Admitere

ADMITERE LICENTA 2017

Pliant Oferta de studiu:

Programe universitare de licenta:

Programe de studiu

Durata studiilor

(ani)

Invatamant cu frecventa

Cifra de scolarizare (locuri)

Stadiul acreditarii

Taxa anuala (EUR)

Limba si literatura engleza –limbi si literaturi moderne(japoneza, araba, spaniola)

3

50

Acreditat

700 pentru limbile: engleza, franceza, germana, spaniola, romana

800 pentru limbile: araba, japoneza, rusa, turca, chineza

Limba si literatura franceza – limbi si literaturi moderne (araba, japoneza, engleza)

3

50

Acreditat

Limba si literatura germana –limbi si literaturi moderne (engleza)

3

50

Acreditat

Limba si literatura engleza – limba si literatura moderna B (rusa, turca, chineza)

3

25

Acreditat, Hot Consiliul ARACIS 29.06.2017

Limba si literatura romana – O limba si literatura moderna (engleza, spaniola)

3

25

Acreditat, Hot Consiliul ARACIS 29.06.2017


Programe universitare de master:

Programe de studiu

Durata studiilor

(semestre)

Cifra de scolarizare

(locuri)

Stadiul acreditarii

Taxa semestriala (EUR)

Anglo-American Intercultural Studies (limba engleza)

4

50

Acreditat

350

Traducere si comunicare in context intercultural (germana, franceza, spaniola, araba, japoneza)

4

Acreditat

350

Absolventii programelor de licenta si masterat, filologi specializati în domeniul limbilor straine, îsi pot desfasura activitatea conform nomenclatorului ocupatiilor din România (COR) ca profesor în învatamântul preuniversitar, traducator, interpret, filolog, asistent de cercetare în filologie, referent literar, secretar literar, consilier învatamânt, referent relatii externe, documentarist, referent difuzare carte, lector carte, secretar literar, comentator/publicist, corector, corespondent special (tara si strainatate), corespondent radio, corespondent presa, editorialist, lector presa /editura, redactor, secretar de redactie, lector scenarii.

Admiterea la programele de licenta si masterat are loc în doua etape:
sesiunea iulie si sesiunea septembrie:

Etapa 1: Sesiunea IULIE 2017

1. Perioada de inscriere si verificare a dosarelor: 1 Iunie – 31 iulie 2017
2. Afisarea listelor provizorii cu candidatii admisi si respinsi: 31 iulie 2017
3. Perioada de contestatii: 31 iulie - 1 august 2017
4. Afisarea listelor definitive cu candidatii admisi si respinsi: 01 August 2017
5. Taxa de scolarizare se achita: 2 - 16 august 2017,
-integral, beneficiind de o reducere de 50 de euro
sau
-partial, minim 25 % din taxa de scolarizare
6. Afişarea rezultatelor etapei I (admisi care au platit taxa de scolarizare): 17 august 2017
In cazul neachitării taxei de şcolarizare, locul ocupat este declarat vacant si scos la concurs in etapa a II-a.

Etapa 2: Sesiunea SEPTEMBRIE 2017


1. Perioada de înscriere si verificarea dosarelor: 1 august - 29 septembrie 2017
2. Afisarea listelor provizorii cu candidatii admisi si respinsi: 29 septembrie 2017
3. Perioada de contestatii: 29 - 30 septembrie 2017
4. Afisarea listelor definitive cu candidatii admisi si respinsi: 30 septembrie 2017
5. Taxa de scolarizare se achita: 30 septembrie - 7 octombrie 2017,
-integral, beneficiind de o reducere de 50 de euro
sau
-partial, minim 25 % din taxa de scolarizare
6. Afişarea rezultatelor etapei I (admisi care au platit taxa de scolarizare): 17 august 2017
Candidatii declarati admisi în urma concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat din cadrul Universitătii Crestine „Dimitrie Cantemir” în anul universitar 2017-2018 vor achita minim 25 % din taxa de scolarizare, până la data de 07 octombrie 2017 pentru a fi înmatriculati.

ACTE NECESARE INSCRIERII LA PROGRAMELE DE LICENTA SI DE MASTER:


- Cerere-tip (de la secretariatul facultatii).
- Diploma de bacalaureat, original si copie xerox sau adeverinta de promovare a examenului de bacalaureat, pentru promotia 2017.
- Diploma de licenta, original si copie xerox sau adeverinta de promovare a examenului de licenta, pentru promotia 2017, in cazul candidatilor care doresc sa urmeze a doua facultate.
- Suplimentul la diploma, original si copie xerox.
- Diploma de licenta, original si copie xerox si Suplimentul la diploma in copie xerox, în cazul celor care se înscriu la programul de studii universitare de masterat.
- Atestatul de recunoastere a studiilor, pentru candidatii cetateni straini sau etnici români din alte tari si a candidatilor din alte tari.
- Certificat de competenta lingvistica, pentru candidatii cetateni straini.
- Certificatul de nastere, original si copie xerox.
- Cartea de identitate, original si copie xerox.
- Certificatul de casatorie (daca este cazul), original si copie xerox.
- Adeverinta medicala tip, eliberata de medicul de familie.
- Patru fotografii tip buletin.
- Chitanta care sa ateste plata taxei de inscriere.
- Dosar plic.
- Taxa de inscriere este de 100 lei.

PROGRAM INSCRIERI:

Luni - Vineri: 08.00 - 20.00
Sambata - Duminica: 09.00 - 13.00

Taxa de scolarizare

Taxele de scolarizare se achita în lei, integral sau in 2-3 rate.
Taxa de scolarizare se reduce cu 15 % pentru:
a. candidatii declarati admisi care provin din aceeasi familie;
b. absolventii licentiati ai unei facultati din cadrul UCDC sau din alte universitati;
c. studentii care urmeaza simultan cursurile a doua facultati din cadrul UCDC.
Primii trei studenti de la învatamântul cu frecventa, clasati în functie de rezultatele obtinute la învatatura, beneficiaza, în timpul anilor de studii, de reducerea cu 15 % a taxei de scolarizare.
Candidatii declarati admisi care achita integral taxa de scolarizare pâna la data de 07.10.2017 beneficiaza de o reducere de 50 €.


VA ASTEPTAM CU DRAG IN SISTEMUL UNIVERSITAR CANTEMIR!

 ACCES RAPID:

 

LINKURI UTILE

  •    
    Copyright © Universitatea Crestina DIMITRIE CANTEMIR Acasa | Contact